บ้านดอกปีบ

บ้านดอกปีบ บ้านไม้หลังคาสูงชั้นเดียว 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำพักได้ 2 ท่าน

อัตราราคาค่าห้องพัก
วัน ราคา เสริม อาหารเช้า
ศุกร์, เสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2,000 บาท พักได้ 2 ท่าน ท่านละ 500 บาท มี
อาทิตย์-พฤหัสฯ 1,600 บาท พักได้ 2 ท่าน ท่านละ 400 บาท มี

ภาพบางส่วนจากบ้านดอกปีบ