การสำรองห้องพัก

เงื่อนไขการเข้าพัก

ลูกค้าสามารถติดต่อ – สอบถามจองห้องพัก ได้ทุกวัน   เวลา 08.00-19.00 น.

ติดต่อทางโทรศัพท์ /  Line=081 996 7964 081 996 7964,0818137716
FANPAGE https://www.facebook.com/Sabaijitresort/#

 

การจองห้องพัก   ขึ้นอยู่กับการยืนยันการเข้าพักโดยการโอนเงินมัดจำครึ่งหนึ่งทันทีหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้

หลังจากชำระเงินแล้วให้แฟกส์สลิป/หลักฐานการชำระเงิน มาที่ ( Fax: 029609456) หรืออีเมลย์ sabaijitresort@yahoo.com  พร้อมระบุชื่อผู้จอง เบอร์ติดต่อกลับและอีเมล หรือเบอร์แฟกซ์ที่ท่านต้องการรับใบคอนเฟริมม์เพื่อใช้ในการเช็คอินทางรีสอร์ทจะส่งใบคอนเฟริมม์กลับทางอีเมล์หรือทาง Fax ตามรายละเอียดที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการหากไม่สามารถชำระได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ลูกค้าจะต้องติดต่อทางรีสอร์ทเพื่อแจ้งปัญหาและเปลี่ยนแปลงวันชำระ  หากไม่มีการติดต่อ ทางรีสอร์ท จะขอสงวนสิทธิ์พิจารณายกเลิกการจองทันที  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อสำคัญ : ในช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเข้าพัก30 วัน

ระเบียบการยกเลิกการจองห้องพัก(ที่ไม่ใช่เทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์)1. ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก 30 วัน ไม่คิดค่าบริการ ( พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)2. ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก 14 วัน คิดค่าบริการ 50%( พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)3. ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก  7 วัน คิดค่าบริการ 75%( พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)4. ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก  1 วัน คิดค่าบริการ 100%5. การจองห้องพักไว้ โดยไม่มาใช้บริการ คิดค่าบริการเต็มจำนวนตามการจอง6. การเช็คเอ้าท์ก่อนวันที่ได้ระบุมาในการจองห้องพัก คิดค่าบริการเต็มจำนวนตามการจอง

7. การพักเกินจำนวนวันที่ได้ระบุมาในการจองห้องพัก คิดค่าบริการเพิ่มเป็นจำนวนเต็มราคาตามชนิดของห้องพัก

วันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์1. ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก 45 วัน ไม่คิดค่าบริการ( พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)2. ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก 30 วัน คิดค่าบริการ 50%( พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)3. ยกเลิกก่อนวันเข้าพัก  14 วัน คิดค่าบริการ 100%( พร้อมหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)4. การจองห้องพักไว้ โดยไม่มาใช้บริการ คิดค่าบริการเต็มจำนวนตามการจอง5. การเช็คเอ้าท์ก่อนวันที่ได้ระบุมาในการจองห้องพัก คิดค่าบริการเต็มจำนวนตามการจอง6. การพักเกินจำนวนวันที่ได้ระบุมาในการจองห้องพัก คิดค่าบริการเพิ่มเป็นจำนวนเต็มราคาตามชนิดของห้องพัก

 

นโยบายการเข้าพัก
1.เวลาเช็คอินคือ 14.00 นาฬิกา เวลาเช็คเอ้าท์คือ 12.00 นาฬิกาของวันถัดไป
2. sabaijit  อนุญาตให้ลูกค้าพักได้ไม่เกินจำนวนท่านที่ระบุไว้ ในกรณีที่มีบุคคลเกิน จะต้องชำระค่าเตียงเสริม (รวมทั้งกรณีที่ไม่ต้องการเตียงเสริม) 400 บาทต่อท่าน ต่อ คืน รวมค่าบริการอาหารเช้า
3.sabaijit ไม่คิดค่าบริการเตียงเสริมเพิ่มสำหรับเด็กอายุ 4-8 ขวบ และความสูงต้องไม่เกิน 140 เซนติเมตร โดยพักกับผู้ปกครองในห้องเดียวกัน(กำหนด1ห้องต่อเด็ก 1คน) ไม่มีการจัดเตียงเสริม
4. sabaijit ไม่อนุญาตให้มีการกางเต้นท์ หรือประกอบอาหาร ภายในบริเวณรีสอร์ท
5. sabaijit ไม่มีห้องพักบริการสำหรับคนขับรถ
6.sabaijit  อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักโดยคิดค่าบริการตัวละ 300 – 500 บาทต่อตัว ต่อคืน
7. งดใช้เสียง หลังเวลา 23.00 น.
8. sabaijit ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาห้องพักและอาหารตามความเหมาะสม