บ้านสบายจิตต์ 1-7

ที่พักปราณบุรี

บ้านสบายจิตต์ เป็นเรือนแถวสองชั้น มี 7 ห้อง

ราคาค่าห้องพัก 1-5
วัน ราคา เสริม อาหารเช้า
ศุกร์, เสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1,500 บาท พักได้ 2 ท่าน ท่านละ 500 บาท มี
อาทิตย์-พฤหัสฯ 1,200 บาท พักได้ 2 ท่าน ท่านละ 400 บาท มี
อัตราราคาค่าห้องพัก 6-7
วัน ราคา เสริม อาหารเช้า
ศุกร์, เสาร์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 6,000 บาท พักได้ 10 ท่าน ท่านละ 500 บาท มี
อาทิตย์-พฤหัสฯ 4,800 บาท พักได้ 10 ท่าน ท่านละ 400 บาท มี

ภาพบางส่วนจากบ้านสบายจิตต์